Friday, September 8, 2017

Turning the Art World Inside Out (2013)


Director: Jack Cocker

Priča o alternativnim umetnicima koji su zbunili i promenili svet sa posebnim osvrtom na mog miljenika Joe Colemana.

Related Posts with Thumbnails