Sunday, April 17, 2022

Prebilovci, tamo i kamen ima ožiljak (2022)


 

Ko je gledao Šotrin dokumentarac "Evo naše dece" zna o čemu se ovde radi. 

"Znate li za selo u Hercegovini, gde svaka kuća, svaki kamen i svaki čovek imaju ožiljak? Za selo u kojem je dva puta zaustavljan život, a ono iznova oživljavalo? Gde su jednom ubijeni, opet ubijani? Gde, uprkos svemu, život i dalje govori? Znate li kako je u selu Prebilovci došlo do preobražaja od mržnje do ljubavi? Kako je iz smrti nastao život? Kako je dobro pobedilo zlo?"

Related Posts with Thumbnails