Saturday, May 31, 2014

Deo duše (2013)


Director:
Mina Petrović

Runtime: 12 min

"Deo duše" je kratkometražni igrani film studentkinje filmske i tv montaže (FDU, Beograd), Mine Petrović. Nastao je kao zadatak na temu "dijaloška scena" na 3. godini, školske 2012/2013. godine, kod profesorke Snežane Ivanović. "Deo duše" je film čija je priča nastala na osnovu dva glavna motiva: prvi se odnosi na pojavljivanje osobe u nečijem snu, osobe koja te iste noći umire, jer ima potrebu da nešto kaže, a drugi je bavljenje familijarno nesvesnim (čiju je teoriju razvio Leopold Sondi), odnosno, najbanalnije rečeno, potrebi pretka da nastavi svoj život kroz svoje potomke i tako mu odredi sudbinu. Te ambicije i potrebe pretka se prenose na potomka putem "familijarnog gena". Neostvarena ljubav Danila i Emilije koje razdvaja 2. svetski rat uz "malu pomoć" zlog stanodavca koji je zaljubljen u nju, nalazi novu nadu kroz živote njihovih unuka smeštenih u savremeno doba (koji nisu u srodstvu). Kada diplomira, Mina Petrović namerava da uradi i dugometražni film na ovu temu, sa razvijenijom pričom i likovima.


0 comments:

Related Posts with Thumbnails