Monday, January 21, 2013

Šta se dogodilo sa Muzejom savremene umetnosti?


Kamera & Režija:
Marko Krunić

Runtime: 11 min

"Povodom neizložbe 'Šta se dogodilo sa Muzejom savremene umetnosti?' koja je održana u junu mesecu 2012. godine, na poziv MSU i jednog od kustosa izložbe Une Popović, organizovan je i snimljen dokument o izložbi kao i kontekstu i posledicama zatvorenog Muzeja već godinama. Jula 2012. navršava se pet godina od kada je zgrada Muzeja savremene umetnosti zatvorena za javnost zbog radova na rekonstrukciji, adaptaciji i dogradnji, koji sve do danas nisu okončani. Predviđeni rok od godinu dana odavno je probijen, završena je samo prva faza (krov, podrumske prostorije, energetski blok), a naznaka kada će biti obezbeđena sredstva za nastavak radova u drugoj fazi (fasada, enterijer) i objekat priveden nameni, već duže vremena nema. Zgrada MSU - jedan od najreprezentativnijih namenski građenih muzejskih objekata u Srbiji, koji je 1987. proglašen i za kulturno dobro - nalazi se u nefunkcionalnom stanju napuštenog gradilišta i izložena je propadanju. Zaustav obnove zdanja na Ušću doveo je prestanka funkcionisanja Muzeja kao mestom specifikovanog doma umetnosti i njegovog nestanka sa kulturne mape Beograda i Srbije, a pitanje 'šta se dogodilo sa Muzejom savremene umetnosti?', koje se u javnosti periodično postavlja, ostaje da lebdi u vazduhu bez konkretnog odgovora."

Montaža slike i zvuka: Vanja Kovačević
Postprodukcija zvuka: Matija Sokić
Snimatelj zvuka: Vladimir Živković
Producent: Miloš Jaćimović
Autor koncepcije: Dejan Sretenović
Kustosi: Andrej Dolinka, Una Popović i Dejan Sretenović
Umetnici: Radoš Antonijević / Fabian Bechtle / Lazar Bodroža / Dušica Dražić / Ministarstvo prostora (Marko Aksentijević • Ivan Branisavljević • Iva Čukić • Radomir Lazović • Dobrica Veselinović) / Siniša Ilić / Irena Kelečević / Karsten Konrad / Monika Lang / Jovan Mikonjić / Milorad Mladenović / Ivan Petrović / Darinka Pop-Mitić /Mirjana Boba Stojadinović / Saša Tkačenko / Nenad Trifunović / Stefan Unković


Related Posts with Thumbnails