Sunday, September 10, 2017

Major Bauk (1951)


"Jedan partizanski odred opkoljen je sa svih strana. Kako ne postoji drugi izlaz donesena je odluka da odred udje u okupirani grad, da se borci odmore i oporave."


0 comments:

Related Posts with Thumbnails