Sunday, December 22, 2013

Pritvor - ultima ratio? (2013)


Runtime: 22 min

Beogradski centar za ljudska prava (BCHR)

"Praksa pritvaranja Republike Srbije, slično drugim zemljama u centralno istočnoj Evropi, karakteriše se prekomernom upotrebom mere pritvora. Ono što opisuje Srbiju je specifična atmosfera kroz koju se manifestuje pogrešno razumevanje mere pritvora kao ultima ratio.


Ovu tvrdnju podupiru brojni indikatori poput medijskih natpisa, stava javnog mnjenja, izjava vodećih političkih ličnosti ali i samih praksi pravosudnih organa i tretmana koji lica kojima je određena mera pritvora imaju. Postojeći zakonodavni okvir predviđa niz alternativnih mera, koje se prema podacima saradnika Beogradskog centra za ljudska prava izriču izuzetno retko.

Takođe, postojeća praksa suprotna je standardima Evropskog suda za ljudska prava, ali i drugim međunarodnim standardima koji se odnose na ostvarivanje i zaštitu prava lica lišenih slobode. Pritvor se u Srbiji doživljava kao kazna, a ne kao sredstvo za obezbeđenje prisustva okrivljenog i nesmetanog vođenja krivičnog postupka."


Govore:
- Rodoljub Šabić, Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti
- Radmila Dragičević-Dičić, sudija Vrhovnog kasacionog suda
- Dragoljub Popović, sudija Evropskog suda za ljudska prava
- Ivan Janković, advokat, bivši član CPT
- Miloš Janković, Zamenik Zaštitnika građana za lica lišena slobode i član Potkomiteta UN za prevenciju torture
- Tadej Kurepa, politikolog, bivši pritvorenik

0 comments:

Related Posts with Thumbnails