Wednesday, December 14, 2011

Review of the book in Slovak language


Pozrite si recenziu knihy Abraxasov vodič niz dokumentarni film v mládežníckom časopise vojvodinských slovákov VZLET. Recenzia vyšla v novembrovom čísle, na strane 17 časpisu. Autor textu je Janko Takáč.

0 comments:

Related Posts with Thumbnails