Wednesday, November 21, 2012

John Borowski PANZRAM finally came to SERBIA!


Order the DVD,
support independent filmmakers!
2 comments:

NN said...

Respect. Planiraš li napisati koju o filmu skoro?

son of man said...

Naravno, ali ne baš u najskorije vreme jer tek sam ga prvi put pogledao, a ovakav jedan temeljit rad zaslužuje ipak mnogo podrobniju analizu.

Related Posts with Thumbnails